De metropoolregio Londen telt 11,9 miljoen inwoners. In en rond Berlijn lopen zo’n 6 miljoen mensen rond. En het gebied rond Parijs huisvest zeker 11 miljoen Fransen. Met zijn 8,4 miljoen inwoners doet het stedelijk gebied tussen Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Rotterdam en Den Haag verre van onder voor de agglomeraties der aarde. Kunnen we dit gebied niet anders gaan bekijken? Als urban delta, agglomeratie, stadsnetwerk – als Kernstad NL? En wat zou zo’n visie betekenen voor de energietransitie, hergebruik van grondstoffen, mobiliteit én de relatie tussen ‘kernstad’ en ‘buitengebied’? Welke mogelijkheden biedt dit voor de aanpak van verduurzaming? Welke verkeersproblemen doen zich voor in het stedelijk gebied en hoe kunnen we ze aanpakken vanuit deze visie? En welke behoeften heeft het buitengebied?

Nederland laat zich steeds duidelijker opdelen in een stedelijk en een landelijk gebied. In ‘Kernstad’ – het gebied tussen Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Rotterdam – woont en werkt de helft van alle Nederlanders. Terwijl het ‘Buitengebied’ – vier keer zo groot – steeds dunner bevolkt raakt en economisch minder belangrijk wordt. Deze tweedeling zet zich voort. Moeten we Nederland dan ook gaan bekijken en besturen vanuit een nieuwe visie op Kernstad en Buitengebied?

Thema’s

Energie

energie-35x20

Nederland worstelt met de overgang naar duurzame energie. Terwijl onze energiebehoefte groeit, moeten we ook grootschalig naar groen en uiteindelijk ‘energieneutraal’. We lopen achter op onze doelstellingen. Niet in de laatste plaats omdat energiebeleid op verschillende niveaus, los van elkaar en met wisselende accenten wordt gevoerd. En ondernemers en burgers op eigen houtje het(zelfde) wiel uitvinden. In dat chaotische klimaat lijkt een nieuwe kijk op onze ruimtelijke ordening broodnodig.

wanneer: 28 juni 2016

hoe laat: Van 15.00 tot 17.00 uur (inloop vanaf 14.30)

waar: Bij EMMA, Wijnhaven 88, Den Haag, met aansluitend een borrel

Bekijk hier het verslag van het inspiratielab Energie.

Mobiliteit

Meer mensen, meer werk en meer verkeer betekent dat we meer moeten afstemmen of spreiden. Dat is een grote uitdaging, maar het vergroot wel de mogelijkheden in het stedelijk gebied. Hoe kunnen bestuurders aanbod en vraag op elkaar afstemmen  als we de reikwijdte vergroten? Wat vraagt deze schaalgrootte van de inrichting van het openbaar vervoer?  Is het OV pas een reëel alternatief als de bus- of metrolijnen langer worden of de bussen en metro’s vaker rijden?

In een inspiratielab op 13 september van 15.00-17.00 uur Bij EMMA gaan we in gesprek over de mogelijkheden van Kernstad NL rondom mobiliteit.

wanneer: 11 oktober 2016

hoe laat: Van 15.00 tot 17.00 uur (inloop vanaf 14.30)

waar: Bij EMMA, Wijnhaven 88, Den Haag, met aansluitend een borrel

mobiliteit2-35x20

Hergebruik

hergebruik van nellefabriek-aangepast

De gang naar de stad stopt voorlopig niet. Dat betekent een toename van inwoners. Daarnaast is de stad een plek voor de short stay wereldburgers zoals expats, vluchtelingen en asielzoekers. Meer mensen betekent meer economie, meer werk, meer voorzieningen, meer faciliteiten. En dat terwijl de beschikbare ruimte beperkt is. Wat betekent deze intensivering voor de bestaande panden? Vooral voor de miljoen m² leegstaande kantoren, maar ook voor veel winkels in de minder goedlopende delen? Hoe kunnen bestuurders omgaan met druk op de huizenmarkt door deze toename? Hoe kunnen we de functies van gebouwen uitbouwen en efficiënter omgaan met de ruimte?

wanneer: 13 juni 2017

hoe laat: Van 15.00 tot 17.00 uur (inloop vanaf 14.30)

waar: Bij EMMA, Wijnhaven 88, Den Haag, met aansluitend een borrel

Meld je hier aan voor dit werkatelier.

Buitengebied

Mensen in de stad wonen vier keer zo dicht op elkaar als de mensen in het buitengebied. Daar is dan ook alle ruimte. Dit betekent wel dat mensen meer op zichzelf aangewezen zijn. Het betekent bijvoorbeeld dat een eigen auto een ‘must’ is. Wat vraagt een scheiding tussen stedelijk en buitengebied van bestuurders? Hoe verdeelt een provincie de aandacht tussen stedelijk en buitengebied? Welke andere behoeften heeft het buitengebied ten opzichte van het stedelijk gebied? Wat betekent dit voor de ruimtelijke ontwikkeling?

wanneer: 9 maart 2017

hoe laat: Van 15.00 tot 17.00 uur (inloop vanaf 14.30)

waar: Bij EMMA, Wijnhaven 88, Den Haag, met aansluitend een borrel

buitengebied-35x20

Over Kernstad NL

Kernstad is een gezamenlijk initiatief van EMMA en Urban Opportunities. Het idee is om op een dynamische en vernieuwende manier te kijken naar de (her)indeling van Nederland. Met vier congressen, elk met een specifiek thema zoals energie, hergebruik, mobiliteit en buitengebied, willen we een broedplaats creëren van specialisten om te netwerken en coalities te sluiten. Met elkaar willen we ruimte in het denkproces creëren en een lange termijnvisie verankeren. We proberen daarbij zonder het eigen belang uit het oog te verliezen, met elkaar meedenken over een vraagstuk vanuit een ander perspectief, de grootstedelijke problematiek aan de kaak te stellen en om elkaar te ontmoeten in een overkoepelend belang.

Urban Opportunities is een team van gedreven professionals die op het integrale snijvlak van de sociale, economische, ecologische, fysiekruimtelijke en cultuurinnovatieve ontwikkeling op een verbindende, stimulerende en inspirerende wijze een duurzaam ruimtelijk perspectief creëert en realiseert.

Met een scherp oog voor ontwikkelingen in de netwerksamenleving adviseert EMMA over communicatie in de context van maatschappelijke thema’s. EMMA onderzoekt, adviseert, schrijft en filmt.

Meer weten?

Lees het onderzoek van Urban Opportunities hier.

emma.nl
urbanopp.nl

LOGO1

20140515 EMMA logo vierkant-kleinLOGO_FACEBOOK_VIERKANT